Moderne robots zijn energie-efficiënt

Redactie WINMAG Pro
De adoptie van industriële robotica neemt een hoge vlucht: het jaarlijkse aantal installaties van industriële robots is in tien jaar tijd (2010-2019) meer dan verdrievoudigd tot 381 duizend eenheden in fabrieken over de hele wereld. Maar automatisering is niet de enige trend die steeds meer ingang vindt bij fabrikanten en andere industriële sectoren. Robotica moet minder energie verbruiken om hun groei in de toekomst te ondersteunen. Trends in energieverbruik zullen de robotica-markt de komende jaren bepalen.

Hier zijn twee van de meest significante: 

  • Dynamische vermogensmodi. Commerciële robots werken zelden voortdurend op hetzelfde niveau, dus hun energieverbruik moet zich ook aanpassen. Momenteel hebben robots meestal twee energiebesparende standen: stand-by en slaapstand. Fabrikanten kunnen op zoek gaan naar robots met extra energiebesparende opties of stand-bymodi die minder energie verbruiken.  
  • Slimme energiemonitoring. IoT-sensoren in robotsystemen voorzien werkplekken van real-time gegevens over hun stroomverbruik. Interoperabiliteit is cruciaal voor deze sensoren. Als IoT-apparaten in een faciliteit met elkaar zijn verbonden, kunnen sommige systemen meer stroom verbruiken om de output te verhogen als het niveau in een andere zone laag is. Dit helpt zowel de energie-efficiëntie als de productiviteit te maximaliseren. Een collaboratieve activiteit die hiervan kan profiteren is materiaalverwerking, waarbij verschillende robotica-toepassingen worden gebruikt in verschillende stadia van het proces. 

Robotica vermindert het aantal afkeuringen en goederen die niet aan de normen voldoen 

Industriële robots bieden fabrikanten meer consistentie en betere kwaliteit bij het uitvoeren van repetitieve taken. Hun gedrag is voorspelbaar en hun bewegingen zijn nauwkeurig. Wanneer een robot goed geprogrammeerd is, kan hij het aantal productiefouten beperken. Dit betekent dat robots in staat zijn producten van hoge kwaliteit te produceren met weinig variatie en een grotere consistentie dan hun menselijke tegenhangers.  

Robots verminderen fouten, zodat er minder afval wordt geproduceerd. In sommige opzichten zijn robots tegelijkertijd een werknemer en een kwaliteitscontrolesysteem. Een gebrek aan eigenaardigheden en voorkeuren, gecombineerd met de eliminatie van de mogelijkheid van menselijke fouten, zal telkens weer een voorspelbaar perfect product opleveren.  

Hoewel velen de robots alleen voor de optimalisatievoordelen waarderen zonder ooit de EoAT te noemen, zijn het in feite de EoAT - net als de tools die OnRobot levert - die de miskende helden van de procesautomatisering zijn.  

Robots helpen bij de productie van apparatuur voor hernieuwbare energie 

Robots en automatisering worden toegepast in diverse industrieën, zoals de auto-industrie, de landbouw, de maakindustrie, de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, en ook de hernieuwbare-energiesector ontbreekt niet. Taken in bedrijven die actief zijn op het gebied van hernieuwbare energie worden steeds technisch complexer, waardoor de toepassing van robots en automatisering nodig is om tijd te besparen, de productiviteit te verhogen en de prestaties te optimaliseren.  

Zonne-energie, windenergie en hydro-elektrische energie zijn drie belangrijke gebieden van hernieuwbare energie waar robots met succes worden ingezet.  

  • Zonne-energie. Bedrijven die zich bezighouden met de productie van zonne-energie maken gebruik van robots en automatisering om slimme en directe productiebeslissingen te nemen, waardoor de arbeidskosten tot een minimum worden beperkt en de productiviteit wordt verbeterd.  
  • Windenergie. Robotica en automatisering hebben een grote invloed op belangrijke aspecten van de productie van windturbines. Dankzij robotica is de tijd die nodig is voor het verven, schuren en polijsten van turbinebladen drastisch teruggebracht: van dagen tot uren. De toepassing van robots en automatisering in de windturbine-industrie is een must als de kwaliteit van de productie consistent moet zijn. 
  • Hydro-elektrische energie. Net als bij windturbines worden robots gebruikt voor de fabricage van onderdelen in hydro-elektrische turbines. Specifieke onderdelen van hydro-elektrische turbines zijn te groot om handmatig te worden gelast. Alleen flexibele robots met meerdere bewegingsassen zijn in staat deze onderdelen met succes te lassen. 

 

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

RedactieWINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanRedactie