Nederlandse boardrooms leiden in tech-ervaring

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

Uit het recente rapport 'Innovate or Fade' van Accenture blijkt dat Nederland, met bijna een vijfde (19,1%) van de bestuurders met technologische ervaring, vooroploopt in Europa. Dit is aanzienlijk meer dan het Europese gemiddelde van 14 procent. Het onderzoek toont aan dat Europese bedrijven tot $3,2 biljoen extra inkomsten kunnen genereren door de technologische kloof met Noord-Amerika te dichten. De technologische voorsprong in de bestuurskamer plaatst Nederland in een sleutelpositie om deze potentiële groei te realiseren

Potentieel $3,2 biljoen extra inkomen door overbrugging tech-ervaring

Uit Accenture’s onderzoek, onder bijna 2000 toonaangevende bedrijven wereldwijd, blijkt dat Europese bedrijven in 2024 potentieel $3,2 biljoen aan extra inkomsten kunnen genereren door de technologische kloof met Noord-Amerika te dichten. Bij slechts 14 procent van de Europese bedrijven heeft het bestuur technologische ervaring, tegenover 22 procent in Noord-Amerika. Het overbruggen van deze kloof vereist een nieuwe strategische richting: versterking van technologische kennis binnen bestuurskamers, versnelde R&D-investeringen en optimaal gebruik van bestaande opleidingsmogelijkheden. Dankzij hun technologisch bekwame bestuurders, zijn Nederlandse bedrijven uitstekend gepositioneerd om deze groeikans te benutten. 

"Dat er een potentiële groei van $3,2 biljoen op het spel staat, laat zien hoe belangrijk technologische ervaring is. Diepgaande technologische expertise binnen bestuursraden is noodzakelijk om te floreren in deze veeleisende economische tijden," stelt Nicole van Det, Country Managing Director Accenture Nederland. "Nederlandse bedrijven hebben laten zien dat ze de leidende rol op zich kunnen nemen in Europa, maar op wereldniveau moeten we de lat hoger leggen." 

Van Det vult aan: "Voorheen was het gebruikelijk dat bestuursraden en CEO's eerst hun bedrijfsstrategie vaststelden, waarna ze vervolgens keken hoe technologie die strategie kon ondersteunen. Vandaag de dag moet technologie een integraal onderdeel zijn vanaf de eerste stap in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen."
 

Europese achterstand in R&D en AI-patenten vraagt om verandering 

Europese bedrijven blijven ver achter in R&D-investeringen en hebben een tekort van $147 miljard ten opzichte van hun Amerikaanse en Aziatische branchegenoten. Ook zijn ze terughoudend als het gaat om het aanvragen van patenten voor kunstmatige intelligentie (AI). Slechts 60 procent van de Europese bedrijven doet dit, tegenover 77 procent in Amerika en 89 procent in Azië. Hetzelfde geldt voor patenten voor generatieve AI: slechts 34 procent van de Europese bedrijven vraagt deze aan, tegenover 60 procent in Amerika en 73 procent in Azië. 

"Dit moet anders," benadrukt Roy Ikink, Technology Lead Accenture Nederland. "Investeren in technologisch R&D is de sleutel tot toekomstige groei, waardoor nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen binnen handbereik komen." Hij onderstreept de waarde van technologieën zoals blockchain, cloud computing, AI en quantum technologie, die een cruciale rol spelen bij het versnellen van R&D. Deze state-of-the-art toepassingen kunnen bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en duurzamere materialen in de chemiesector bevorderen. "Het gaat niet alleen om de hoeveelheid investeringen in R&D," voegt hij toe, "maar vooral om de gerichte inzet van deze investeringen." 

Het rapport ‘Innovate or Fade’ is een dringende oproep aan Europese bedrijven om hun technologische vaardigheden te verbeteren en R&D te omarmen om zo de kloof met hun Noord-Amerikaanse concurrenten te dichten.