Welke soort voertuigen wanneer laten keuren voor APK?

Redactie WINMAG Pro

Het is niet zo dat standaard ieder voertuig jaarlijks een APK keuring moet ondergaan. Dit is vaak wel het geval als een voertuig een bepaalde leeftijd heeft gehaald.

Hoe ouder het voertuig, des te meer risico is er aanwezig op defecten en hiermee ook een risico op het ontstaan van gevaren voor de verkeersveiligheid. Vooral als je zakelijk bepaalde voertuigen gebruikt, dan moet je goed weten welke soort voertuigen wanneer een APK-keuring moeten hebben. Vaak kun je een APK Keuring door een garage in de buurt laten uitvoeren. Zit jouw bedrijf in pakweg Utrecht, google dan even op ‘Utrecht APK-keuring’ voor het vinden van een geschikte garage. De RDW, verantwoordelijk voor de uitvoer van APK-keuringen, heeft een schema opgesteld met de soorten voertuigen en wanneer ze gekeurd moeten worden.

Personenauto´s, bedrijfsauto´s en driewielige motorvoertuigen

In deze categorie vallen de meest soorten voertuigen. Er wordt eerst een onderscheid gemaakt tussen voertuigen jonger dan 30 jaar en ouder dan 30 jaar. Is het voertuig jonger dan 30 jaar, en is het een benzinevoertuig of elektrisch? De eerste APK-keuring moet plaatsvinden als het voertuig 4 jaar is geworden. Vervolgens moeten de APK keuringen plaatsvinden voor de vervaldatum van de laatste APK. Betreft het voertuigen jonger dan 30 jaar en een diesel- of gasvoertuig? Dan is de eerste APK-keuring als het voertuig 3 jaar is geworden en iedere volgende keuring voor de vervaldatum van de vorige APK. Bij voertuigen die 30 jaar worden, is de frequentie eens in de twee jaar. Voertuigen die 50 jaar of ouder zijn, hebben geen APK-plicht. Overigens gaat deze categorie over voertuigen die niet zwaarder zijn dan 3.500 kilogram.

Zware voertuigen boven 3.500 kg. en ambulances

Alle zware voertuigen (zwaarder dan 3.500 kg.) en ambulances die jonger zijn dan 50 jaar, moeten voor het eerst gekeurd worden als zij 1 jaar oud zijn. Vervolgens is de iedere APK-keuring daarna, voor de vervaldatum van de vorige APK. Vanaf een leeftijd van 50 jaar, vervalt de APK-plicht voor deze voertuigen.

Taxi´s, bus en andere OV-voertuigen en vervoer gevaarlijke stoffen

Deze voertuigen worden veelvuldig gebruikt voor vooral personenvervoer, dus een goed voertuig is noodzakelijk. Daarom is de eerste APK-keuring bij het 1 jaar worden van het voertuig en vervolgens voor de vervaldatum van de vorige APK. Aangezien er voor personenvervoer ook wel eens oldtimers gebruikt worden, moeten ook deze voertuigen nog APK-gekeurd worden.

Tractoren tot maximale constructiesnelheid van 40 km/u

Tractoren die jonger zijn dan 50 jaar, moeten voor het eerst worden gekeurd bij een leeftijd van 4 jaar. Vervolgens moet de volgende APK-keuring plaatsvinden voor de vervaldatum van de vorige APK. Is een tractor 50 jaar of ouder? Dan geldt er geen APK-plicht meer.

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie