Datagestuurd werken en cloudtransitie gaan hand in hand

Redactie WINMAG Pro
Een hogere productiviteit, betere schaalbaarheid en een kortere time-to-market, tegen lágere kosten: de potentiële opbrengsten van cloud computing worden nog altijd breed onderschreven. Inmiddels ontdekken steeds meer organisaties dat de cloud cruciaal is als je de omslag wil maken naar een datagestuurde werkwijze.

Auteur: Rudy Hoogendoorn, Google Cloud Specialist bij CTS

Zo bieden steeds meer public cloud-oplossingen ingebouwde mogelijkheden op het gebied van machine learning en analytics – zodat data ook echt voor de organisatie gaan werken.

Aanjager van innovatie

Om meer licht te werpen op de mate waarin het organisaties daadwerkelijk lukt om de (datagedreven) potentie van de cloud daadwerkelijk te benutten, ondervroegen we ruim driehonderd IT-managers en -professionals over hun cloudambities.

Om te beginnen valt op dat de cloud voor veel organisaties een aanjager is van innovatie; zeven op de tien organisaties (71%) geeft aan beter te kunnen innoveren door de inzet van cloudtechnologie. Ook geeft 61 procent aan dat de cloud leidt tot concurrentievoordeel. Ze gebruiken de cloud om taken te automatiseren, wat weer leidt tot meer productiviteit en een hogere kwaliteit. Onder de streep leidt de inzet van cloudtechnologie bij 54 procent van de organisaties tot significant dalende beheerkosten.

Kennis en mankracht: zwakke schakels

Mooie cijfers, maar slagen organisaties er ook daadwerkelijk in om de mogelijkheden van de cloud ten volle te benutten? Want enkel met het migreren van je applicaties ben je er niet. Zeven op de tien organisaties lukt het (nog) niet om de volle potentie van de cloud te benutten. Volgens bijna de helft (46%) van de ondervraagde IT-managers komt dat door het lage kennisniveau op de IT-afdeling. Ook beschikt vier op de tien (41%) managers over onvoldoende kundige mankracht om applicaties naar de cloud te brengen. En verder verwacht ruim de helft (53%) dat het steeds lastiger zal worden om de IT-kennis van medewerkers – onder meer over cloudtechnologie – op peil te houden.

Outsourcing?

Daarmee wordt de innovatieroute naar datagestuurd werken vertraagd. Uitbesteden dan maar? Vier van de tien organisaties (41%) heeft naar eigen zeggen een integratiepartner nodig om applicaties te verplaatsen naar de cloud. 49 procent heeft het beheer van de IT-infrastructuur al geheel of gedeeltelijk uitbesteed aan een externe partner. Daardoor ontstaat er in veel gevallen meer rust en ruimte voor groei, bijvoorbeeld doordat bedrijven meer interne capaciteit overhouden voor het opzetten van (datagedreven) innovatieprojecten.

Bijna de helft van de organisaties (46%) kiest er momenteel voor om applicaties zélf naar de cloud te verplaatsen, al gaat dat niet altijd even soepel. Zo lukt het een kwart van de IT-afdelingen niet om de afspraken uit de SLA met hun eigen organisatie na te komen.

Uitdagingen

Vervolgens is het de vraag bij bedrijven die applicaties in de cloud hebben staan, hoevéél dat er dan zijn. Zijn deze bedrijven al volledig vanuit de cloud aan het werk, of zijn ze eigenlijk net pas begonnen met migreren? Waar in 2021 nog de minderheid van de applicaties in de publieke cloud stond, is de algehele verwachting dat dit over twee jaar al de meerderheid is. Bijna de helft van de organisaties (48%) kan naar eigen zeggen op elk moment identificeren welke applicatie het meest baat heeft bij cloudtechnologie, en dat inzicht zorgt ervoor dat het aantal applicaties in de cloud snel toeneemt.

Maar: uitdagingen zijn er óók. Zo vindt een op de drie organisaties het lastig om goed grip te krijgen op security. Dit komt vaak omdat bedrijven in allerijl de applicaties naar de cloud moesten verplaatsen door de coronacrisis, maar vervolgens niet wisten hoe nu verder om echt datagedreven te worden. Daarin is het beschikbaar stellen van alle data met de juiste governance en security omheen onmisbaar. Verder vindt 32 procent de uitwisseling van data tussen applicaties lastig. Niet voor niets zou 58 procent van de organisaties bij voorkeur niet de applicaties, maar data centraal stellen in een architectuur – om zo de vele voordelen van datagestuurd werken ten volle te kunnen benutten. En dat is een belangrijke gedachtegoed: data moet over de silo’s heen getild worden en op één centraal plek beschikbaar zijn om waardevolle inzichten te kunnen leveren aan de gehele organisatie. Pas dan kun je met data sturen. Dat kan met de juiste technologie, maar daar ligt ook de moeilijkheid voor veel IT’ers: 57 procent geeft aan het toepassen van de technologie het moeilijkste aan datagedreven werken te vinden.

Voldoende capaciteit en kennis

Datagestuurd werken en cloudtransitie: het zijn concepten die hand in hand gaan. Zonder cloudtechnologie ligt er geen solide basis voor een op data gestoeld businessmodel. Maar die cloudtechnologie zorgt niet magisch voor inzicht. Daar is een gedegen plan voor nodig. En om de voordelen van cloud optimaal te benutten, is een cloudarchitectuur die de data centraal stelt cruciaal. Nu nog zorgen voor voldoende capaciteit en kennis – want daar lijkt voorlopig de échte uitdaging te liggen.

Meer weten over datagestuurd werken? Download dan nu ons onderzoeksrapport rondom de status van cloud-integratie.

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie